THÔNG BÁO GIAO LƯU TRỰC TUYẾN

Để góp phần nâng cao nhận thức pháp luật thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường cho nhân dân và doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh, đồng thời giúp cơ quan quản lý Nhà nước nắm bắt các bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật về Tài nguyên và Môi trường tại địa phương. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến trên mạng Internet với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.
- Chủ đề giao lưu trực tuyến: Các lĩnh vực về Tài nguyên & Môi trường.
- Nơi nhận và trả lời câu hỏi: Trên trang Web http://hanam.monre.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử www.tnmthanam.gov.vn - Thời gian nhận câu hỏi từ ngày 17 / 9 /2020 đến 24 / 9 / 2020.
- Thời gian tổ chức giao lưu trên mạng Internet: Từ 8h 00 đến 16h30 phút ngày 24 / 9 /2020.

Nội dung giao lưu